FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 évre REGISZTRÁCIÓ ÉS MEGÚJÍTÁS
az akciók nem vonhatók össze
21 A fennmaradó csomagok száma

A legjobb tőzsdei ajánlatok 150 országból

Több mint 100 000 elégedett felhasználó

A kibocsátási árnál akár 90%-al olcsóbb kínálatok

Közvetlen kapcsolat a viszonteladókkal és nagykereskedőkkel

Általános feltételek

§A nagykereskedelemi adatbázis használatának általános feltételei és az adatvédelmi irányelvek megtalálhatóak a Merkandi platformon a www.merkandi.hu weboldalon.

§ 1. Általános rendelkezések

1. A www.merkandi.hu internetes platform pénzügyi szolgáltatója Magyarországon a Merkandi Ltd (a továbbiakban: Merkandi), amelynek székhelye Angliában található, Rotherham, S63 5DB, Building 4E, Enterprise Court.
2. A Merkandi védjegy és maga a Merkandi kereskedelmi platform tulajdonosa a Merkandi Ltd (a továbbiakban: Merkandi), az Egyesült Királyságban bejegyzett, 4E Épület, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB cím alatt, Cégszám: 09582404.
3. A Merkandi platformhoz való hozzáférés fizetési feltételhez kötött, ezen rendelkezés 2.-ik pontjának megfelelően.
4. A Merkandi-n keresztül benyújtott összes szándéknyilatkozat és szerződés közvetlenül és teljes egészében az Euróbában található ügyfelek / nagykereskedők felei között köttetik és a platformon kívül zajlik. A Merkandi tehát csak a felhasználók közötti kommunikáció platformja és nem részese az adásvételi szerződésnek.
5. A regisztráció után az ügyfél elfogadja az adatbázis Általános Használati Feltételeit, valamint az Általános Használati Feltételek bármely változását, amelyről értesítést kap.

§ 2 Regisztráció, adatbázis megrendelés és fizetés 

1. Az ügyfél a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat Merkandi-n. A regisztráció után az ügyfél elfogadja a megrendelés konkrét feltételeit és a szerződések általános feltételeit. A tagok regisztrációjára és a platform használatának engedélyezésére a fizetés megérkezését követően kerül sor.
2. A Merkandi elutasíthatja a felhasználói fiók regisztrációjára vagy aktiválására vonatkozó igényeket. A Merkandi fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja a belépési megbízás megkötését, vagy annak visszavonását, különösen az alábbiak miatt:
        a) hamis adatok szolgáltatása a regisztráció során;
        b) kétségek az ügyfél jogszerűségével és jogszerű létezésével, valamint a platform üzleti tevékenységgel kapcsolatos felhasználásával kapcsolatban, ha ezeket a kétségeket az ügyfél költségén nem lehet azonnal tisztázni a vonatkozó dokumentumok bemutatásával;
        c) kétségek vagy gyanúk az ügyfél hitelességével és fizetőképességével kapcsolatban;
        d) a Merkandi platformon folytatott tisztességtelen üzleti magatartás vagy a Merkandi portállal versengő tevékenységek gyanúja;
        e) a Merkandi használati szabályainak vagy Általános Szerződési Feltételeinek megsértése.
3. Ha az ügyfél természetes személy, akkor nagykorúnak kell lennie, és teljes jogképességgel kell rendelkeznie.
4. Az adatbázishoz való hozzáférést megvásárolni kívánó társaság / természetes személy biztosítja, hogy a regisztráció során az általuk szolgáltatott összes adat teljes és a valóságnak megfelel.
5. Az adatbázishoz való hozzáférés nem igényelhető, mivel a Merkandi kizárhatja az ügyfelet a regisztráció során és az előfizetési időszak alatt, például biztonsági okokból és indoklás nélkül.
6. A Merkandi előfizetési díjat nem térít vissza. Nincs lehetőség eladásra, viszonteladásra vagy hozzáférés visszaadásra más személynek vagy cégnek. Ha ezt a feltételt megsértik, a fiókot eltávolítjuk.
7. Merkandi nem nyújt lehetőséget lefokozása prémium STANDARD előfizetést.
8. Ha egy megrendelés, az Merkandi rendszer automatikusan létrehoz egy proforma számlát, mint egy megrendelés visszaigazolása. A számla csak akkor keletkezik alapján megadott adatokat az Ügyfél által a nyilvántartásba vétel időpontjában.

§ 3 Hozzáférés, felhasználói azonosítás és jelszó

1. Az ügyfél vállalja, hogy biztosítja a felhasználónév és a jelszó védelmét és meggátolja harmadik személyek azokhoz való illetéktelen hozzáférését. Legfőképpen az ügyfél vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket az információkat azoknak a személyeknek, akik nem a 2.-ik pont értelemben vett ügyfelek, vagy akik nem tartoznak az ügyfél vállalkozásához (kiterjesztett hozzáférési jog).
2. A felhasználónév vagy jelszó jogosulatlan használatáról, amelyről az ügyfél tényleges események alapján tudomást nyer vagy gyanúja merül fel, azonnal értesíteni kell a Merkandi-t. Az ügyfél felelős a felhasználó azonosításához használt adatainak jogosulatlan felhasználásáért, kivéve, ha bizonyítja, hogy az engedély nélküli felhasználást olyan okok okozták, amelyek előfordulásának kockázatát a Merkandi viseli.
3. Háromszor hibásan megadott jelszót esetén a platformhoz való hozzáférés felfüggesztésre kerülhet. 

§ 4 Merkandi szolgáltatás

1. A Merkandi különféle termékek részeként különféle szolgáltatásokat kínál a vevőknek, amelyekre a szerződés feltételei vonatkoznak, vagy amelyekre kiegészítő szerződések köttetnek.
2. A Merkandi bármikor megváltoztathatja a nyújtott szolgáltatások kínálatát, valamint a merkandi.hu weboldal funkcióit és megjelenését.

3. A PREMIUM számlaértékesítési opció egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet a felhasználó kérésére, a cégének pozitív ellenőrzése után indítunk el. A Merkandi fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja az értékesítési opció aktiválását. A szolgáltatás nem elválaszthatatlan része a PREMIUM és FREEMIUM számláknak. Az értékesítési opció aktiválásának hiánya vagy megtagadása, illetve annak bármikor történő deaktiválása nem alapozza meg a Merkandi platformhoz való hozzáférés visszatérítési igényét.

§ 5 A felhasználó jogai és kötelezettségei

1. Az ügyfél viseli az internethez való hozzáférés módjának csatlakoztatásával vagy megváltoztatásával, a nyilvános internetes hálózat használatával kapcsolatos költségeit, valamint a platform használatához szükséges kommunikációs eszközök beszerzési és karbantartási költségeit.
2. A Merkandi platformon részt vevő ügyfelek a megosztott adatbázis nagykereskedőivel saját szándékukban, költségükre és felelősségükre lépnek fel. A Merkandi semmilyen módon nem vállal felelősséget az ügyfél és az adatbázisban szereplő nagykereskedő közötti tranzakciók következményeiért vagy azok hiányáért.
3.Minden Merkandi ügyfél, aki nagykereskedőként regisztrált a Merkandi adatbázisban ás hirdetéseket ad fel a merkandi.hu weboldalon, kijelenti, hogy fenntartás nélkül elfogadja az ajánlatok hozzáadására vonatkozó szabályokat: https: https://merkandi.pl/faq/az-ertekesitesi-ajanlatok-hozzaadasanak-szabalyai/64?hl=hu
4. Minden Merkandi ügyfél, aki nagykereskedőként regisztrált a Merkandi adatbázisban és hirdetést helyez el a merkandi.hu weboldalon, kijelenti, hogy az általa kínált termékek nem hamisítottak, és törvényes forrásokból származnak.
5. Minden ügyfél felel a többi felhasználóval folytatott levelezésért. Tilos az azonos vagy hasonló tartalmú üzenetek tömeges küldése, a levélszemét és a felhasználókkal történő bármilyen más, nemkívánatos kommunikáció. Visszaélés esetén az ügyfél fiókja blokkolható.
6. A vevőnek joga van az ügylet megkötésétől számított 2 hónapon belül pozitív/semleges/negatív megjegyzést tenni az eladóval kapcsolatban. A vásárlási számla eladó általi kiállításától számítva. Minden megkötött ügyletre vonatkozóan egy megjegyzés kiadására van lehetőség. Az eladó által kezdeményezett vita rendezése nem egyenlő a negatív hozzászólás eltávolításával. Az eladó negatív megjegyzése csak akkor távolítható el, ha a vevő ezt kéri.

6. Szándéknyilatkozatok, tevékenységi közlemények és közlemények hozzárendelése

1. A felhasználó által a Merkandi internetes platformon közzé tett minden szándéknyilatkozat, egy a másik felhasználó számára átadott vagy elfogadott, valamint jogi jelentőséggel bíró bármely kereskedelmi és egyéb nyilatkozat (tevékenységi közlemények) csak az ügyfél által végrehajtott cselekedetek. A Merkandi ebben a tekintetben sem saját, sem egy harmadik fél képviselőjeként nem jár el.
2. A Merkandi nem vállal felelősséget a diszpozitív tevékenységek elvégzéséért egy adott tranzakció teljesítése során.

§ 7. Számlázás, javadalmazás

1. Határozott ideig fizetett díjazásra szükség van, függetlenül a platform használatától vagy a Merkandi által a szolgáltatásnyújtás során esetlegesen megköthető szerződéses korlátozásoktól. Ez különösen vonatkozik a szolgáltatásnyújtás korlátozásaira, amelyek az ügyfél szoftverének vagy annak szolgáltatójának összeegyeztethetetlenségéből vagy speciális beállításaiból adódhatnak. A szolgáltatások nyújtása és a Merkandi platformhoz való hozzáférés korlátozott lehet, különösen akkor, ha a felhasználó késik az előfizetési díj megfizetésével.
2. A képviselő fél kijelenti, hogy vállalja, hogy a számlákat és kapcsolódó információkat e-mailben fogadja a Merkandi-tól, PDF formátumban az eredeti példány kinyomtatásához, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Merkandi mindig értesüljön a jelenlegi e-mail címéről, amelyen a kapcsolat létesítése lehetséges. Kérésre a Merkandi számlát állít ki, amelyet faxon vagy postai úton megküld.

§ 8 Adatfeldolgozás, tárolás és adatátvitel

1. A Merkandi platformon történő regisztráció során Ön, mint ügyfél, hozzájárul a személyes és kereskedelmi adatainak, valamint a belső e-mail levelezések tárolásához és feldolgozásához, ha azokat a platform kereskedelmi céljaira gyűjtötték, és elfogadja, hogy az archiválás dokumentációs és biztonsági okokból szükséges.
2. A Merkandi többek között az Ön adatainak és e-mail címének a következő felhasználására jogosult:
        a) rendezze őket a Merkandi platform által nyújtott szolgáltatások keretében.
        b) számlák és információ küldésére az adatbázishoz való hozzáférés keretében a Merkandi felé és tőle, a feliratkozási időszak alatt és közvetlenül annak megszűnése után, mindaddig, amíg ezt az engedélyt Ön vissza nem vonja.
        c) törvényes kötelezettségek alapján átruházásuk engedélyezett szervezetekre
        d) átruházása harmadik személyeknek - állami intézményeknek minden olyan esetben, amikor azt a Merkandi portál jogos érdeke feltételezi, amely a felhasználó által a portálon elkövetett tevékenységekből fakad. Az Ügyfél kifejezi a fentiekhez szükséges hozzájárulást azáltal, hogy elfogadja ezeket a különleges feltételeket és használja a Merkandi platformot.

§ 9 Jótállási nyilatkozat

A Merkandi felelőssége az alábbiak szerint korlátozódik a Merkandi portál által biztosított bármilyen információval, akaratnyilatkozattal, harmadik felek közötti szerződésekkel, az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban:

1. A Merkandi nem felelős az egyes ügyfelek / nagykereskedők között megkötött megállapodásokért és a megadott információkért.
2. A Merkandi semmilyen felelősséget nem vállal az árukért és szolgáltatásokért, amelyeket az ajánlattevő a vevőnek nyújtott. Különösképpen a Merkandi nem felelős a vevő vagy az adatbázisban szereplő nagykereskedő által szolgáltatott adatok és nyilatkozatok valódiságáért és teljességéért, a szállítandó áruk és szolgáltatások minőségéért és felhasználhatóságáért, a vevő által meghatározott célra való alkalmasságáért, a harmadik fél jogainak megsértéséért a szállított áruk és szolgáltatások által, valamint az ügyfelek fennállása, hitelessége és fizetőképessége miatt.
3. A Merkandi nem zárhatja ki abszolút bizonyossággal, hogy azt a személyt, akit a Merkandi a platformon keresztül felvett vagy szándéknyilatkozatokban elfogadott vevőnek vagy nagykereskedőnek valójában létezik. Ezért továbbra is bizonytalan az adott akaratnyilatkozat tényleges szerzője. Az a vevő, aki benyújtja vagy elfogadja az ajánlatot, ezért a saját felelősségére jár el a szerződéses partner fennállása tekintetében.
4. Merkandi nem zárhatja ki teljes bizonyossággal, hogy a jelszót nem adják át olyan személynek, akit az ügyfél nem engedélyezett szándéknyilatkozat benyújtására. Ezt a kockázatot ismét kizárólag az ügyfél viseli. A Merkandi felelőssége, mint jogosulatlanul eljáró üzenetküldő kizárt, kivéve szándékos kötelességszegés vagy súlyos gondatlanság esetén.
5. Az adatbázis elleni panaszt az ügyfél számára az adatbázishoz való hozzáférés megindításától számított 7 napon belül fogadják el. A panasz csak az adatbázis és az abban található nyilvántartások (teljes adatokkal) naprakész állapotára érvényes, az elavult címek 3% -át meghaladó mennyiségnél. A www.merkandi.hu weboldalon, a telefonszámokon és az e-mail címeken nem fogadunk el áruk hiányával vagy ideiglenes hiányával kapcsolatos panaszokat. A panasz benyújtásához kérjük, küldjön egy üzenetet a következő címre: bok@merkandi.hu. A panaszokat a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgálják. A panasz kézhezvételének időpontja az ügyfél által küldött üzenet küldésének ideje.
6. A www.merkandi.hu weboldalon található összes termék és leírás informatív jellegű, és nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében. Nem garantáljuk, és nem vállalunk felelősséget a merkandi.hu weboldalon található termékek elérhetőségéért. Fenntartjuk a jogot a fordítási hibákra.

§ 10 Nyilatkozat

1. A Merkandi nem felelős azért, hogy a Merkandi platform ideiglenesen nem elérhető az ügyfél számára, különösen karbantartási munkák miatt, ha a hozzáférés hiánya naptári évben nem haladja meg az év 5% -át, és ha a hozzáférés hosszabb megszakítását nem szándékos fellépés vagy súlyos gondatlanság okozza.
2. A Merkandi nem felelős az ügyfelek által a Merkandi weboldalakon közzétett információk, tanácsok és ajánlások, valamint a nagykereskedők által a Merkandi weboldalakon elérhető adatbázisból származó információk, tanácsok és ajánlások valódiságáért és / vagy teljességéért.
3. A Merkandi különösképpen elhatárolja magát az ajánlathoz kapcsolódó internetes linkek tartalmától és azok szerzőitől, és nem vállal felelősséget az ilyen linkek használatából eredő tartalmakért, tranzakciókért vagy károkért.
4. A Merkandi nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek a használt szoftver és hardver meghibásodásaiból és hibáiból fakadnak, különösképpen a károkért az internetes műszaki hibákkal összefüggésben. Legfőképpen a Merknadi nem vállal felelősséget az internethez való hozzáférés hiányából vagy az internet hibátlan működéséből, a Merkandi weboldalon a szoftver vagy a hardver használatából, valamint a szerződéses szolgáltatások hibás vagy hibátlan teljesítéséből eredő, valamint a műszaki szoftverekkel és hardverekkel vagy az internettel való problémák miatti károkért. Ez különösen vonatkozik a szolgáltatások teljesítésének korlátozásaira, amelyek az ügyfél szoftverének vagy annak szolgáltatójának összeférhetetlenségéből vagy meghatározott paramétereiből adódhatnak.
5. A Merkandi nem vállal felelősséget a nem alapvető szerződéses kötelezettség szándékos megszegéséből eredő károkért. Ez vonatkozik a tárgyalások során a nem alapvető kötelezettség akaratlan megsértésére és a véletlenszerű cselekményből fakadó törvényes felelősségre is.
6. A felelősség esetén, a szándékos kötelességszegés kivételével, a kártérítési kötelezettség a jellemző és előrelátható károkra korlátozódik, és mindegyik esetben csak a kár átlagos összegére.
7. A Merkandi nem felelős a harmadik felek webhelyeinek teljes tartalmáért, különösen az olyan online áruházakért, amelyekre a linkek közvetlenül vagy közvetetten vannak a platformon
8. A fenti felelősségkorlátozások ennek megfelelően vonatkoznak azokra a törvényes képviselőkre, munkavállalókra és harmadik személyekre is, akiket a Merkandi a szolgáltatás teljesítéséhez használ.
9. Merkandi hangsúlyozza, hogy a vevő és az ajánlattevő biztosíthatják magukat a lehetséges károkkal szemben.
10. A weboldalon használt összes név és védjegy a tulajdonosok védjegye, és kizárólag azonosítás céljából használandó.

§ 11 Joghatóság, alkalmazandó jog 

1. 1. Ezt a rendeletet az angol jog szabályozza. Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi értékesítéséről szóló egyezményének alkalmazása kizárt, mivel a megrendelésben részes felek kizárják a fogyasztóvédelmi törvény alkalmazását.
2. Az angliai Rotherham bíróság rendelkezik az összes, az adatbázis ezen feltételekkel kötött szerződésekkel és végzésekkel. A Merkandi-nak jogában áll pert indítani az ügyfél ellen illetékes bíróság előtt is.

§ 12 Záró rendelkezések

1. Tilos a szerződések, az ügyfelek megrendeléseinek általános feltételeit egybeolvasztani.
2. Ha a szerződés / megrendelés egyes rendelkezései részben vagy egészben jogilag érvénytelenek, vagy ha a jövőben érvénytelenné válnak, akkor ez nem érinti a szerződés / megrendelés fennmaradó részének érvényességét.
3. Jogilag érvénytelen rendelkezés esetén a felek vállalják, hogy helyettesítik azt egy olyan jogilag hatályos rendelkezéssel, amely gazdasági szempontból a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez.

Ingyenes HÍRLEVÉL

Napi értesítések az új termékekről és hírek a Merkandi-ról.